Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Ceredigion Museum, Aberystwyth

Ports, Past and Present: Creative Connections across the Irish Sea

Published onJul 10, 2023
Ceredigion Museum, Aberystwyth
·

Ports, Past and Present: Creative Connections across the Irish Sea
Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw: Cysylltiadau Creadigol ar draws Môr Iwerddon 

14 May – 25 June 2022 | 14 Mai – 25 Mehefin 2022

Ceredigion Museum, Aberystwyth, hosted the first exhibition in May–June 2022, to coincide with the launch of the project’s port-focused films.

Poster for Ports, Past and Present Exhibition at Ceredigion Museum, Aberystwyth, with an image of a boat by Marged Pendrell.

Much of the visual work had been completed by this point, and this was the first time that the work had been seen in a public space. It included the Flotilla, Community Boat and associated work by Marged Pendrell; photography by Zillah Bowes; a series of illustrations by Peter Stevenson; a set of postcards by Julie Merriman; and the two films made by David Begley (The Wexford Whale) and Peter Stevenson and Jacob Whittaker (Uisce Dŵr Water). The other artists and writers were represented by reproductions of their work or extracts from their writing. 

The exhibition was hung by David Salter who also provided technical support. Additional maritime objects from the museum collection were also included in the exhibition, and the windows had views to the west over the Irish Sea.

Cynhaliodd Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth, yr arddangosfa gyntaf ym mis Mai-Mehefin 2022, i gyd-fynd â lansiad ffilmiau yn canolbwyntio ar borthladdoedd y prosiect.
Roedd llawer o'r gwaith gweledol wedi'i gwblhau erbyn hyn, a dyma'r tro cyntaf i'r gwaith gael ei weld mewn man cyhoeddus. Roedd yn cynnwys y Fflotila, y Cwch Caergybi a'r gwaith perthynol gan Marged Pendrell; ffotograffiaeth gan Zillah Bowes; cyfres o ddarluniau gan Peter Stevenson; set o gardiau post gan Julie Merriman; a'r ddwy ffilm a wnaed gan David Begley (The Wexford Whale) a Peter Stevenson a Jacob Whittaker (Uisce Dŵr Water). Cynrychiolwyd yr artistiaid a'r llenorion eraill gan atgynyrchiadau o'u gwaith neu ddarnau o'u hysgrifennu.
Cafodd yr arddangosfa ei hongian gan David Salter a roddodd gymorth technegol hefyd. Cafodd gwrthrychau morwrol ychwanegol o gasgliad yr amgueddfa eu cynnwys hefyd yn yr arddangosfa, ac roedd yna olygfeydd tua'r gorllewin dros Fôr Iwerddon i’w cael o’r ffenestri.
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?