Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Liffey Corner, Dublin

Ports, Past and Present Exhibitions: Creative Connections across the Irish Sea

Published onJul 14, 2023
Liffey Corner, Dublin
·

Ports, Past and Present: Creative Connections across the Irish Sea
Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw: Cysylltiadau Creadigol ar draws Môr Iwerddon

13–21 August 2022 | 13–21 Awst 2022

The Creative Connections exhibition was installed in the Liffey Corner space of the Custom House Quay Building in Dublin in August 2022. A series of events took place throughout the week in association with EPIC (The Irish Emigration Museum) and local community groups. 

This large space allowed us to install Augustine O’Donoghue’s dramatic Urban Gull Uprising in full. The installation was accompanied by an audio soundtrack; an agit-prop newspaper, The Left Wing Journal, was available for visitors to take away. Augustine O’Donoghue ran a children’s workshop exploring the relationship between humans and the much-maligned gull population. 

Poster for Ports, Past and Present Exhibition at Ceredigion Museum, Aberystwyth, with an image by Julie Merriman.

Marged Pendrell’s Community Boat was suspended above boats from her flotilla and the project films could be watched on screens. Peter Murphy’s radio play was available on an audio player and he also performed extracts at one the project events in the gallery. Rua Barron and Hannah Power spoke about their audio tour, released that month as part of the Port Places project app. A framed set of images of Dublin Port by Julie Merriman demonstrated the variations in the print of the same image by the Gestetner Neo-Cyclostyle Duplicating machine, which she used to make her series of postcards. 

In a separate event Martin Crampin discussed the work made for the project in conversation with the Dublin artists Julie Merriman and Augustine O’Donoghue. He and Mary-Ann Constantine also gave talks during the week of the exhibition.

Gosodwyd arddangosfa Cysylltiadau Creadigol yn ardal Liffey Corner yn Adeilad y Custom House Quay yn Nulyn ym mis Awst 2022. Cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau drwy’r wythnos mewn cydweithrediad ag EPIC (Amgueddfa Ymfudo Iwerddon) a grwpiau cymunedol lleol.
Roedd y gofod mawr hwn yn caniatáu inni osod Urban Gull Uprising dramatig Augustine O'Donoghue yn llawn. Roedd trac sain yn cyd-fynd â'r gosodiad; roedd papur newydd agit-prop, The Left Wing Journal, ar gael i ymwelwyr fynd ag e i ffwrdd. Cynhaliodd Augustine O'Donoghue weithdy i blant yn archwilio'r berthynas rhwng bodau dynol a'r boblogaeth o wylanod sy’n cael ei beirniadu mor aml.
Cafodd Cwch Caergybi Marged Pendrell ei hongian uwchben cychod o'i fflotila a gallech wylio ffilmiau'r prosiect ar sgriniau. Roedd drama radio Peter Murphy ar gael ar chwaraewr sain ac fe berfformiodd ddetholiadau hefyd yn un o ddigwyddiadau'r prosiect yn yr oriel. Siaradodd Rua Barron a Hannah Power am eu taith sain, a ryddhawyd y mis hwnnw fel rhan o ap prosiect Port Places. Dangosodd set o ddelweddau mewn fframiau o Borthladd Dulyn gan Julie Merriman yr amrywiadau yn y print o'r un ddelwedd gan beiriant dyblygu Neo-Cyclostyle Gestetner, sef y peiriant a ddefnyddiodd i greu ei chyfres o gardiau post.
Mewn digwyddiad ar wahân trafododd Martin Crampin y gwaith a wnaed ar gyfer y prosiect mewn sgwrs â'r artistiaid o Ddulyn Julie Merriman ac Augustine O'Donoghue. Rhoddodd ef a Mary-Ann Constantine sgyrsiau yn ystod wythnos yr arddangosfa hefyd.
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?